Den 363:e dagen år 2016

Utgivningsdatum 28.12.2016 19.56
Nyhet

28/12 2016

Polisen fick under morgonen in en anmälan om att en person avlidit, händelsen behandlas av polisen som utreder orsaken till dödsfallet. Anhöriga kontaktas och vidare information om händelsen ges inte ut i dagsläget. Polisen misstänker inte brott.

Polisen kallades till Geta där en person misstänktes kunna framföra personbil vilken hon inte var i skick att göra, eventuellt rattfylleri. Polisen granskade saken och misstänker inte rattfylleri men har registrerat en anmälan för utredning av lämplighet att inneha körrätt.

Polisen besökte Föglö där man påträffade fyra narkotikapåverkade unga män i 20-års åldern. Dessa delgavs bötesföreläggande på plats.

På Getavägen i Godby, Finström noterades ett fordon framföras i överhastighet om 26 km/h på 50-väg. Böter delges av polis.

Polisen kallades till Nyfalers i Mariehamn där man i trapphusen påträffat något man misstänkte var narkotika. Polisen på plats fann inga misstänkta personer eller något som kan identifiera en misstänkt. Blodigt papper och hölje för kanyl noterades. Patrullering i garaget kommer att ske framöver.

Skadegörelse anmäldes pågå i Mariehamn på Lotsstugans tak i Västra hamn. Polisen påträffade två ungdomar, ingen åverkan kunde noteras. Grabbarna identifierades och förklarades om olämpligheten att vistas på ett halt tak med berg nedanför. Tack till allmänheten som reagerade och ringde ordningsmakten.

Polisen granskade trafiken i Sund, alla lagenliga enligt resultat av övervakningen. Denna övervakning avbröts dock av ett pågående olaga hot i Geta där en kvinna hotade personer i närheten med kniv. Den misstänkte greps av polis och misstänks nu för olaga hot och stöld, alternativt grov stöld då egendom hade tillgripits från hemfridsskyddad bostad. Polisen utreder!

Polisen gav handräkning då en person skulle tas omhand av sjukvården. Polisen som utförde handräkningen noterade bruk och innehav av narkotika varpå man omhändertog drogerna samt registrerade ett ärende om straffbart bruk av narkotika.

Nyheter Nyheter Press meddelande importerat från gamla sidor sv Ålands polismyndighet