Den senaste veckan

Utgivningsdatum 9.11.2022 10.56
Nyhet

Polisen har under den senaste veckan övervakat trafik, allmän ordning och säkerhet, bedrivit förundersökningsarbete och hanterat tillståndsärenden helt i vanlig ordning. Bland det mer sällan förekommande skedde en oanmäld inspektion av JO-kansliets föredragande under tisdagen.

Bland de saker som kommit till polisens kännedom kan följande nämnas:


Den 2 november

 • Avkörning från Skagvägen i Eckerö med personbil efter föraren måste väja för rådjur. Samtliga i personbilen förda till sjukhus för kontroll.
 • Kollision mellan personbil och älg på Hammarlandsvägen i Hammarland. Föraren klarade kollisionen utan skador. Eftersöksjägare kallade till platsen som kunde lokalisera älgen och avliva den.
 • Äventyrande av trafiksäkerheten. Personbilsförare som kört 99km/h på Nya Godbyvägen i Jomala där högsta tillåtna hastighet är 70km/h.
 • Trafikförseelse. Personbilsförare som kört 106km/h på Nya Godbyvägen i Jomala där högsta tillåtna hastighet är 90km/h
 • Kollision mellan personbil och rådjur i Saltvik, Kvarnbo. Ej personskada.
 • Kollision mellan personbil och rådjur i Hammarland, Djäkenböle. Ej personskada.
 • Kollision mellan personbil och rådjur på hammarlandsvägen i Jomala. Ej personskada.

Den 3 november

 • Polisen har under dagen övervakat trafiken där totalt 8st böter delats ut för diverse brott och överträdelser. 2st körkort omhändertogs även i 10 dagar, efter överhastigheter om minst 30 km/h. Enligt gällande tema har rattfylleriövervakning utförts, där drygt 110 förare blåst i polisens alkometer. Samtliga kontrollerade förare var nyktra.
 • Anmäldes om pågående inbrott i Eckerö. På väg till uppdraget gavs tilläggsuppgifter om att det ej var pågående, utan hade tidigare skett under dagen. På platsen utrönades omständigheterna ytterligare, och en skälig misstanke om brott kunde ej fås. Ingen brottsanmälan upprättad.
 • Polisen har hunnit med att träna på sina färdigheter i både tjänstevapenanvändning och fysisk styrka.

Den 4 november

 • Berusad person greps i privat bostad i Jomala efter att bråk uppstått. 

Den 5 november

 • Påkörd parkerad personbil på Nygatan i Mariehamn. Tack vare vittnen kunde polisen påträffa det påkörande fordonet.
 • Flertalet alkokontroller hållits under natten. I samtliga kontroller kunde det konstateras att ingen förare inmundigat alkohol.
 • En person anmält att den blivit misshandlad inne på en av stadens nattklubbar. Personen anmälde samtidigt att den blivit misshandlad av samma person för en vecka sedan.
 • Person som hamnat i bråk med ordningsvakt i samband med avvisande från en av stadens nattklubbar. Personen gripen av polis enligt polislagen.
 • Kraftigt berusad person som inte kunde ta vara på sig själv på Nygatan i Mariehamn. Personen gripen av polis enligt polislagen.
 • Kraftigt berusad person som inte kunde ta vara på sig själv på Ekonomiegatan i Mariehamn. Personen gripen av polis enligt polislagen.
 • Person som stört ordningsvakterna i deras arbete vid en av stadens nattklubbar. Personen avvisad från centrum av polis efter ha fortsatt störa andra personer längs Nygatan. Personen återkom inom kort till centrum och blev gripen enligt polislagen. Personen kommer delges böter för tredska mot polis vid utsläppandet.

Den 6 november

 

 • En lugn dag med diverse övervakning. På kvällen anmäldes om en försvunnen person som dock påträffades vid god vigör i samband med eftersök.
 • En fordonsförare delgavs böter för trafikförseelse efter att ha kört överhastighet på Lemlandsvägen i Mariehamn
 • En fordonsförare delgavs böter för trafikförseelse efter att ha framfört ett motordrivet fordon och samtidigt använt mobiltelefon genom att hålla den i handen. Körningen skedde på Ålandsvägen i Mariehamn
 • En fordonsförare delgavs böter för trafikförseelse efter att ha underlåtit att iaktta trafikmärket obligatoriskt att stanna i korsningen Skillnadsgatan x Ålandsvägen i Mariehamn
 • En person anmäldes försvunnen i Österkalmare, Jomala, men kunde efter ett eftersök påträffas vid god vigör.

Den 7 november

 • Tre fordonsförare delgavs böter för trafikförseelse efter att ha kört överhastighet på Godbyvägen i Jomala
 • En fordonsförare delgavs böter för äventyrande av trafiksäkerheten efter att ha kört överhastighet på Godbyvägen i Jomala
 • En fordonsförare delgavs böter för trafikförseelse efter att ha kört överhastighet på Lemlandsvägen i Jomala
 • En fordonsförare delgavs böter för trafikförseelse efter att ha kört ett obesiktat fordon på Östra Esplanadgatan i Mariehamn
 • En fordonsförare delgavs böter för trafikförseelse efter att ha framfört ett fordon som varit lastat i strid med gällande bestämmelser på Emkarbyvägen i Jomala
 • En fordonsförare delgavs böter för olovlig körning efter att ha framfört ett motordrivet fordon utan att ha för fordonet i fråga giltig körrätt. Körningen skedde på Godbyvägen i Mariehamn
 • En fordonsförare delgavs böter för trafikförseelse efter att ha kört överhastighet på Godbyvägen i Mariehamn
 • En fordonsförare delgavs böter för trafikförseelse efter att ha framfört ett fordon som var i strid med bestämmelserna på Sjukhusvägen i Mariehamn
 • En fordonsförare delgavs böter för olovlig körning efter att ha framfört ett motordrivet fordon utan att ha för fordonet i fråga giltig körrätt. Körningen skedde på Norra Svibyvägen i Jomala

Den 8 november

 • Flertalet kontroller har genomförts under dagen men inte föranlett vidare åtgärder.
 • Justitieombudsmannens kansli förrättade en oanmäld inspektion vid myndigheten under tisdagen.  en oanmäld inspektion vid myndigheten under tisdagen. Inspektionen är ett led av den ständigt förekommande laglighetsövervakningen av myndigheters verksamhet och utfördes av två av kansliets föredragande. Det som var fokus för denna granskning var bland annat förundersökningsbeslut, förvaring av frihetsberövade personer och alarmcentralens verksamhet. Rapport om inspektionen kommer senare.