Destruktion av sjömina - uppdatering

Utgivningsdatum 18.12.2019 13.37
Nyhet

Kustflottan har under polisens ledning idag förmiddag, 18.12.2019, bogserat samt sprängt den sjömina som tidigare påträffats i Rödhamnsfjärden. Arbetet förlöpte enligt plan.

I samband med scannande av området runt minan syntes ett par föremål som kan vara andra minor. Dessa kommer ännu att undersökas innan kustflottan lämnar platsen. Den tidigare angivna avspärrningen är därmed fortfarande i kraft.

Nyheter Nyheter Press meddelande importerat från gamla sidor sv Ålands polismyndighet