Destruktion av sjömina - uppdatering 2

Utgivningsdatum 20.12.2019 13.59
Nyhet

Som tidigare meddelats förstördes den mina som påträffats i Rödhamnsfjärden av kustflottan.

I samband med scannande av området inför arbetet med den minan framkom att det inom det avspärrade området kan finnas fler minor. Målsättningen var att dessa skulle granskas.

På grund av tidspress och väderförhållanden kunde den granskningen inte genomföras vid detta tillfälle. Ålands polismyndighet har därmed beslutat att lämna den tidigare bestämnda avspärrningen i kraft tills dess att området granskats.

Nyheter Nyheter Press meddelande importerat från gamla sidor sv Ålands polismyndighet