Djurolyckor

Utgivningsdatum 4.12.2019 18.22
Nyhet

Under dagen har det anmälts om flertalet djurolyckor runtom i landskapet. Kollisioner har skett i Jomala på Nya Godbyvägen och Lemlandsvägen, i Hammarland på Skarpnåtövägen och i Lemland på Lemlandsvägen. Eftersöksjägare har tillkallats för spårning och avlivande. Därtill skedde en kollision med en älg längs Sundsvägen i Haraldsby. Älgen dog i samband med krocken. Föraren erhöll lindriga skador och fördes till akuten för observation.

Trafikövervakning har utförts längs landsväg 1. Inget ingripande krävdes av polis.

I Mariehamn är en cyklist misstänkt för äventyrande av trafiksäkerheten efter att vederbörande inte iakttog sin väjningsplikt vid övergångsstället. Händelseplats Sjukhusvägen. Personen kommer att delges böter.

Nyheter Nyheter Press meddelande importerat från gamla sidor sv Ålands polismyndighet