En del trafikärenden, annars lugn Valborg

3.5.2021 9.42
Nyhet

Helgen har varit lugn. Polisen har genomfört ett antal trafikkontroller runt om i landskapet, både på fasta Åland och i skärgården.

Bland annat följande kan rapporteras från helgen. 
Under valborg delgavs böter till en förare i Godby centrum som underlät att iaktta trafikmärket obligatoriskt att stanna.  Tre förare har under helgen delgetts böter för att de haft vinterdäck på fordonet. 
Tre förare delgavs böter för överhastighet på Hammarlandsvägen. Två av dessa delgavs en ordningsbot, men den tredje framförde sitt fordon i en hastighet av 102 km/h, där den tillåtna hastigheten var 70 km/h. Således var överskridningen 32 km/h och föraren delgavs därmed även ett 10-dagars körförbud.

100 euros ordningsbotsföreläggande delgavs till bilföraren som ertappades i Hammarland med att under färden ha mobiltelefonen i handen. 


Tre personer har varit frihetsberövade under helgen. Orsaken har varit störande beteende. 
 

Nyheter Nyheter Trafik sv Ålands polismyndighet
Ålands polismyndighet