En efterlyst delgavs handlingar, annars lugnt dygn

10.1.2021 9.05
Nyhet

I trafikövervakning sattes focus på bl.a. körsättet.

Polisen har under lördagen bland annat övervakat trafiken, och särskilt körsätt i det hala väglaget. Ingenting att anmärka på.

En efterlyst person påträffades under dagen. Efterlysningen gällde delgivning av handlingar, vilket personen delgavs och efterlysningen återkallades.

Natten till söndagen var lugn. Polisen övervakade trafiken runt om i landskapet, förarna som påträffades körde enligt förhållanden. Utöver det övervakade polisen den allmänna ordningen. Inga större störningar kunde konstateras.
 

Nyheter sv Åland polismyndighet
Ålands polismyndighet