En elektronisk brottsanmälan räcker inte i akuta situationer - Ring nödnumret i brådskande situationer

Utgivningsdatum 30.12.2016 12.09
Nyhet

Enligt polisen anmäls akuta brott, till exempel inbrott i bostäder, beklagligt ofta med en elektronisk brottsanmälan. Då blir det svårare att få fast gärningsmännen och åtgärderna på brottsplatserna kan förlora sin betydelse.

– Nödnumret ska man ringa redan när det finns en liten misstanke om att det är fråga om en nödsituation eller om en myndighet behövs snabbt till platsen, betonar polisinspektör Jyrki Aho vid Polisstyrelsen.

När ska man ringa nödnumret 112?

Enligt Aho ska man ringa nödnumret i en nödsituation eller när myndighetshjälp behövs fort samt när man fått kännedom om eller misstänker ett hot eller en fara som gäller liv, hälsa, egendom eller miljön.

– Nödnumret kan man alltid ringa när man lägger märke till en olycka, en eldsvåda eller när det behövs en ambulans eller en social myndighet. Omedelbart polisingripande krävs i allmänhet när brottet pågår just nu, nyss har inträffat eller när polisen måste samla in bevis på brottsplatsen, till exempel inbrott, säger Jyrki Aho.

En elektronisk brottsanmälan om det inte är bråttom

En elektronisk brottsanmälan är avsedd för sådana brott som inte kräver omedelbart och brådskande polisingripande. Med en elektronisk brottsanmälan kan du också anmäla att ditt identitetskort eller pass har förkommit eller blivit stulet. Polisen överväger om en brottsanmälan eller en annan anmälan ska göras i ärendet på basis av de erhållna uppgifterna.

En elektronisk brottsanmälan kräver identifiering antingen med bankkoder, med ett chipförsett identitetskort eller med mobilcertifikat. På den elektroniska blanketten finns närmare anvisningar om hur blanketten fylls i.

Polisinrättningen på den ort där brottet har begåtts underrättas om den ifyllda blanketten. Polisen granskar en brottsanmälan som mottagits elektroniskt och för in den i informationssystemet för polisärenden. Anmälningarna behandlas i huvudsak under tjänstetid.

Nyheter Nyheter Press meddelande importerat från gamla sidor sv Ålands polismyndighet