En helg med varierande uppdrag för polisen

25.4.2021 16.55
Nyhet

Från och med fredag till och med söndag har en stor variation av uppdrag sysselsatt polisen. En hel del trafikbrott har konstaterats dels som ett led av övervakning men även i samband med patrullering. Utöver trafik har bland annat hemmafester och några ordningsstörningar sysselsatt polisen.

Fredag

Polisen höll under dagen hastighetsövervakningar.

  • På Södersundavägen i Jomala påträffades en personbil som framfördes i 67 km/h. Tillåten hastighetsbegränsning på händelseplatsen är 50 km/h, och föraren delgavs en ordningsbot om 200 euro misstänkt för trafikförseelse.
  • I Mariehamn stannades en lastbil för kontroll. På lastbilens flak transporterade föraren ved som var travat i metallhäckar. Metallhäckarna var märkta med en varningsetikett för farligt gods (ADR), trots att innehållet, veden, ej klassificeras som farligt gods. Detta är i strid med bestämmelserna, och polisen utreder ärendet som förseelse mot bestämmelserna om transport av farligt gods.

Fredag till lördag

Polisen har under natten tystat ner ett par hemmafester. 
Utöver det blev polisen sent på natten kallad till ett bråk mellan ungdomar vid parkeringen i Västra hamnen. På plats kunde patrullerna konstatera att ingenting värre hade hänt men ett tiotal personer avvisades från platsen. 

Lördag

Lördagens dagspass började lugnt och det fanns gott om tid för övervakning och patrullering. Särskilt hastighetsövervakning riktades på sådana ställen som allmänheten har vänt sig till polisen om och önskat övervakning. Trafikmängderna var överlag låga och inga ingripanden behövdes. 

Senare på eftermiddag skedde det två trafikolyckor i Godby kort efter varandra. Polisen åkte till platsen båda gångerna. Första olyckan utreds nu med rubricering äventyrande av trafiksäkerheten. Den andra var en lindrigare förseelse och utredningen avslutades genast på händelseplatsen. 

Lördag till söndag

Två böter har delats ut till fordonsförare som underlät att följa hastighetsbegränsningar på Hammarlandsvägen. 

  • Den ena körde 68 km/h där 50 km/h var det tillåtna. Händelsen skedde i Mariehamn
  • Den andra körde 95 km/h där 70 km/h var det tillåtna. Händelsen skedde i Jomala

En trafikolycka inträffade under natten i Lumparland. En personbilsförare miste av okänd anledning herraväldet över fordonet, och körde av vägen till vänster. Färden tog stopp i en bergvägg och fordonet rullade runt på sida. Föraren var vid medvetande, men fördes med ambulans till akuten för kontroll. Polisen utreder ärendet som äventyrande av trafiksäkerheten. Alkohol har uteslutits som en faktor till olyckan, då föraren blåste 0,00 mg/l i polisens alkometer.

Ordningsövervakning har utförts i Mariehamn. Relativt lite människor i rörelse, men en fordonsförare delgavs böter för ordningsförseelse då denne spelade hög musik från sitt parkerade fordon. Detta så det förorsakade störning.

Lördagsnatten har varit förhållandevis lugn för polisens del. Trafiken har övervakats och fordon har stoppats för att kontrollera skicket på fordon och förare. 

Söndag

Söndag morgon tog polisen emot en anmälan om hästar som sprang lösa på Lemlandsvägen. Ägaren kontaktades och situationen löste sig. I Mariehamn upptäckte en medborgare höga smällar, som denne misstänkte vara skott. Polisen patrullerade på området men upptäckte ingenting ovanligt och det kom inte mera anmälningar om samma sak. 


Hastighetsövervakning enligt allmänhetens önskemål fortsatte men gav inga resultat. Det är alltid glädjande för polisen när trafiken löper på enligt reglerna och är tryggt och säkert för alla trafikanter. 


I samband med att polisen sökte efter en person med anledning av en tidigare förundersökning upptäcktes det misstänkt stöldgods och narkotika i lägenheten. Lägenhetsinnehavaren greps och utredning av så väl tidigare som nya misstänkta brott fortsätter. 

Nyheter sv Ålands polismyndighet
böter
ordning
trafikbrott
trafikövervakning
Ålands polismyndighet