En livlig inledning på juli månad ur polisens synvinkel

Utgivningsdatum 4.7.2022 10.55
Nyhet

Under perioden 1-3.7 hade polisen fullt upp med diverse uppdrag. Bl.a. så gjordes under helgen 11 st. polislagsgripanden.

På fredag eftermiddag meddelades polisen om en person som uppträtt störande och aggressivt ombord på ett kryssningsfartyg. Personens aggressiva beteende fortsatte då polispatrullen anlände och denne greps på basen av polislagen. Personen delgavs också böter för innehav av föremål som lämpar sig för att skada någon annan. Detta p.g.a. innehav av knivar på allmän plats.


På Godbyvägen i Jomala mötte polisen under fredag eftermiddag på ett fordon som kördes i 71km/h på område där högsta tillåtna hastigheten är 50km/h. Senare under fredagskvällen påträffades på Nya Godbyvägen i Finström ett fordon som framfördes i en hastighet av 117km/h på område där högsta tillåtna hastigheten är 90km/h. Bägge förarna bötfälldes för äventyrande av trafiksäkerheten.


Under natten mellan fredag och lördag inkom samtal om en person som uppträdde hotfullt i Jomala. För att förhindra fortsatt hotfullt beteende så greps personen på basen av polislagen. Personen misstänks också för straffbart bruk av narkotika då personen vid gripandet innehade en liten mängd cannabis.


Senare under natten mellan fredag och lördag uppträdde en person störande i centrum av Mariehamn. Trots att personen av polis avvisades två gånger från platsen så återvände denne och delgavs därför böter för tredska mot polis.  En annan person som förorsakade störning av allmän ordning och säkerhet i centrum av Mariehamn greps på basen av polislagen då det baserat på personens beteende var sannolikt att störningen annars skulle fortsätta.  Ytterligare ett polislagsgripande skedde tidigt under lördag morgonen då en person p.g.a. berusning var oförmögen att ta vara på sig själv i centrum av Mariehamn.


På Hammarlandsvägen i Hammarland framfördes under lördagskvällen ett fordon i en hastighet av 98 km/h, där den högsta tillåtna hastigheten är 70 km/h. Föraren delgavs böter för äventyrande av trafiksäkerheten. På samma väg påträffades också en förare som körde i 140km/h på område där högsta tillåtna hastighet är 90km/h. Föraren misstänks för grovt äventyrande av trafiksäkerheten och delgavs interimistiskt körförbud. På Eckerövägen i Eckerö framfördes under lördag kväll ett fordon i en hastighet av 77 km/h, där den högsta tillåtna hastigheten är 50 km/h. Föraren delgavs böter för äventyrande av trafiksäkerheten.


I Saltvik greps en person under lördag eftermiddag på basen av polislagen efter att uppträtt störande vid en bostadsfastighet.


Under natten mellan lördag och söndag inträffade ett slagsmål med två inblandade personer i centrum av Mariehamn. Den ene personen fortsatte med sitt aggressiva beteende även då polisen kom till platsen och greps på basen av polislagen. Ärendet utreds som två fall av misshandel. Under natten fick polisen även kännedom om ett annat fall av misshandel där en person slagit till en annan person utanför en restaurang i Mariehamn. Personen hade av ordningsvakter tidigare avvisats från platsen. Personen greps på basen av polislagen för att förhindra ytterligare störningar av allmän ordning och säkerhet och misshandeln utreds vidare.

Under natten greps ännu två personer i Mariehamn på basen av polislagen. Den ena personen störde på en restaurang allmän ordning och avlägsnade sig inte från platsen trots uppmaningar och den andre kunde inte p.g.a. sitt berusningstillstånd ta hand om sig själv.


Polisen påträffade under mellan lördag och söndag en person som i Mariehamn innehade en liten mängd amfetamin. En annan person som polisen påträffade i Mariehamn hade brukat cannabis. Bägge personerna delgavs böter för straffbart bruk av narkotika.


På söndagsmorgonen greps ytterligare två personer på basen av polislagen. Den ena hade uppträtt aggressivt ombord på ett kryssningsfartyg. En anmälan om misshandel gjordes p.g.a. det inträffade och ärendet är under utredning. Den andre gripne befann sig i Mariehamn och kunde p.g.a. sitt berusningstillstånd inte ta hand om sig själv. Personen innehade en liten mängd cannabis och delgavs böter för straffbart bruk av narkotika.


Nykterhetskontroller upprättades under söndag förmiddag i Jomala och Saltvik. Totalt 56 stycken fordon och förare kontrollerades. Samtliga förare var nyktra.


På Nya Godbyvägen i Mariehamn framfördes en personbil i en hastighet av 70 km/h, där den högsta tillåtna hastigheten är 50 km/h. Föraren blåste över gränsen för misstänkt grovt rattfylleri, och misstanken kvarstod efter utfört precisionsalkometertest. Föraren misstänks även för trafikförseelse till följd av överhastigheten. Föraren delgavs ett interimistiskt körförbud, och körkortet omhändertogs. Polisen utreder ärendet vidare.