En lugn start på veckan

7.7.2021 15.56
Nyhet

Sett till antalet ingripanden har veckan börjat förhållandevis lugnt för polisen. I verksamheten har det fokuserats extra på synlighet och tillgänglighet vilket bland annat tar sig uttryck i fotpatruller. En hel del trafikövervakning har skett i samband med detta och nedan kommer ett axplock av det som sysselsatt polisen under måndags och tisdags dygnen.

Dagspass måndag 5 juli

Polisen granskade under måndagen trafiken i landskapet och genomförde bland annat fotpatruller.
En personbilsförare erhöll böter efter att på Hammarlandsvägen i Hammarland ha framfört sin personbil i 100 km/h på 70-område.


Nattpass måndag till tisdag 5-6 juli

Polisen har under kvällen och natten övervakat bland annat trafiken. Två överhastigheter har registrerats, i ett av fallen miste föraren sin körrätt i 10 dagar efter att ha kört 30 km/h över den tillåtna hastighetsbegränsningen.
En mopedförare erhöll en böteslapp då hen valde att köra mot rött samtidigt som denne iakttogs av en motorcykelpolis. 
Utöver detta fotpatrulleringar samt övervakning kring småbåtshamnar.


Dagspass tisdag 6 juli

Polisen har under tisdagen patrullerat runt om i landskapet samt genomfört fotpatruller. 


Nattpass tisdag till onsdag 6-7 juli

Två personbilsförare miste sin körrätt under natten. I det ena fallet utreder polisen grovt äventyrande av trafiksäkerheten, då föraren framförde sin personbil i en hastighet av 194 km/h på tillåtet 70-område. Detta inträffade i Jomala. I det andra fallet utreder polisen grovt rattfylleri, efter att föraren i polisens alkometer blåste 0,41 mg/l. Gränsen för grovt rattfylleri är 0,35 mg/l. 
Småbåtshamnar i glesbygden har under natten i brottsförebyggande syfte haft påhälsning av polisen.
Anmäldes till polisen om 3 ungdomar som försökte stjäla en cykel i Mariehamn. Efter rådigt ingripande av anmälaren förhindrades cykelstölden. De 3 ungdomarna identifierades av polisen, samtliga var under 15 år gamla. Timmen var sen och gärningen gjorde skäl för oro, varför polisen kontaktade föräldrar till samtliga av ungdomarna, som kom och hämtade hem sina barn. Barnskyddsanmälningar har upprättats och distribuerats till de sociala myndigheterna.
 

Nyheter Ålands polismyndighet
inre egenskaper
synlighet
trafik
Ålands polismyndighet