Ett arbetsdrygt veckoslut i juli

12.7.2021 11.15
Nyhet

Bråk, hemmafester, misshandel, rattfyllerier, skadegörelser samt alkohol- och narkotikabruk har sysselsatt polisen under helgen.

Flertal hemmafester har tystats ned efter klagomål från grannar. Flera berusade personer har påträffats sovandes på stadens gator, vilka genom antingen transport av polisen eller med hjälp av kompisar kunnat ta sig hem. En hel del ordningsstörningar pga. att folk inmundigat diverse rusmedel har även sysselsatt polisen. Förutom vanlig övervakning av allmän ordning och säkerhet och trafikövervakning har polisen under veckoslutet registrerat flertal brottsanmälningar som föranleder vidare utredning.

Drygt 30 olika brott har registrerats i polisens datasystem under helgen. Misstanke om följande brott har registrerats:

10 trafikförseelser, 1 Äventyrande av trafikförseelse, 2 grova rattfyllerier, 1 rattfylleri, 3 skadegörelser, 1 skjutvapenbrott, 1 utlänningsförseelse, 3 olaga hot, 1 lindrig misshandel, 2 straffbara bruk av narkotika, 1 sexuellt antastande, 3 misshandlar, 1 försök till grov misshandel, 1 våldsamt motstånd mot tjänsteman, 1 Tredska mot polisman,  samt 1 innehav av föremål eller ämne som lämpar sig för att skada någon annan.

6 personer har varit gripna med stöd av polislagens stadganden för att de stört ordningen eller varit i sådant skick att de inte kunnat ta vara på sig själva. 4 personer har varit gripna pga. brottsmisstanke.

Sommaren är igång vilket även kan konstateras i polisens arbetsbelastning. Veckoslutet har varit arbetsdrygt på många sätt, men i princip helt normal med tanke på årstiden.

Njut av solen och värmen ni som kan, men håll er ändå på rätt sida av lagen och ska ni absolut dricka alkohol, så gör det i måttliga mängder
 

Nyheter Nyheter sv Ålands polismyndighet
allmän ordning
brott
trafik
Ålands polismyndighet