Ett dygn med flertalet trafikbrott och ett par ordningsstörningar

24.3.2021 15.39
Nyhet

Under tisdagen och natten till onsdagen har polisen ingripit i samband med flertalet trafikbrott. Som alltid uppmanar polisen förare till att nogsamt följa de trafikregler som gäller och prioritera själva körningen framom annat.

Bland annat nedanstående ingripanden har sysselsatt polisen det senaste dygnet. Brotten har uppdagats i samband med dels riktad övervakning och dels i samband med patrullering. 

Trafikbrott i Jomala.
Polisen genomförde en hastighetskontroll längs Norrgårdsvägen, Möckelöstrand, Jomala. Längs vägpartiet finns en busshållplats för bland annat skolbussen och hastigheten är begränsad till max 30 km/h. Totalt skrevs 4 bötesförelägganden innan klockan 08. Hastigheter från 15-25 km/h över det tillåtna noterades.

En omkörning över spärrlinje noterades i Ramsholmkurvan i Torp, Jomala. Föraren delgavs böter.

En förare som framförde fordon samtidigt som den använde telefon noterades i Sviby och ytterligare en i Gottby, Jomala. Bägge förare erhöll böter.

Polisen genomförde en hastighetskontroll vid Lemströms kanal med inriktning på den tunga trafiken. Mycket trafik kunde konstateras och men inga trafikbrott avseende den tunga trafiken uppdagades. Däremot delgavs sex böteslappar för överhastighet till paket- och personbildsförare.

I samband med patrullering till Vårdö delades reflex ut och ett trafikbrott uppdagades. En förare som inte märkt ut sin last som stack ut över släpet fick åtgärda innan vidare färd. 
Polisen var även till Eckerö.

En person med avvikande beteende påträffades i Mariehamn. Personen greps på basen av polislagen men kunde senare tas om hand av vårdpersonal.

En obesiktad bil påträffades i Jomala i samband med patrullering. Fordonets registerskyltar avlägsnades och föraren delgavs böter misstänkt för trafikförseelse. Registerskyltarna erhåller fordonsägaren åter efter att godkänd besiktning utförts vid Fordonsmyndigheten.

Polisen tog även emot en anmälan av en person gällande att denne blivit hotad av en annan. Det var när anmälaren hade påpekat till en fordonsförare att parkeringsplatsen de båda befann sig på var privat, och parkering ej var tillåten för obehöriga, som fordonsföraren plötsligt blivit aggressiv och utåtagerande. Fordonsföraren hade redan avlägsnat sig när polisen kom till platsen. Anmälaren hade upplevt händelsen som obehaglig, men hade inga straffyrkanden och var endast tacksam att polisen kom till platsen. Polisen erhöll signalementsuppgifter på person och fordon, men påträffade under natten varken person eller fordon som kunde stämma in på beskrivningen. 
 

Nyheter sv Ålands polismyndighet
allmän ordning
trafik
trafikbrott
Ålands polismyndighet