Flaggan snart på polisens uniform

Utgivningsdatum 1.6.2024 0.14
Nyhet

Den i juni 2024 träder en ny landskapsförordning om polisens uniform ikraft. Bland nyheterna kan nämnas att den åländska polisuniformen framöver kommer att förses med den åländska flaggan.

En ny landskapsförordning om polisens uniform träder ikraft den 1 juni 2024. För den åländska polisen är det Ålands landskapsregering som efter samråd med landshövdingen beslutar om polisens uniform. 

Genom landskapsförordningen beslutas att Inrikesministeriets förordning om polisens uniform ska gälla på Åland, med de undantag som följer av landskapsförordningen. Med detta fastställs rådande praxis vilken fram tills nu baserat sig på beslut från Ålands landskapsregering som inneburit att polisen på Åland utgår från samma uniformsskåp som polisen i riket. 

I landskapsförordningen fastställs även på vilka sätt den åländska uniformen kommer att skilja sig från rikets polisuniform. En nyhet är att den åländska polisuniformen i och med landskapsförordningen  kommer att förses med Ålands flagga. Flaggan kommer att placeras på höger ärm ovanför landskapets polisemblem, som fortsättningsvis kommer vara en del av den åländska polisuniformen. En annan nyhet är att uniformens namnskylt kan ersättas med ett unikt nummer. All text på uniformen kommer även framledes vara på svenska. 

I landskapsförordningen regleras även polisväktarens uniform, som kommer att ändras på motsvarande sätt. 

Parallellt med förordningen om polisens uniform har landskapsregeringen även arbetat med ett beslut som möjliggör för Alarmcentralens alarmoperatörer att beställa sin tjänstedräkt från polisens urval. Alarmcentralen ingår i Alarm- och lägescentralen som är en enhet inom Ålands polismyndighet. Genom beslutet ges tjänstemännen tillgång till ett brett urval av utprövade och funktionella tjänstekläder.

Förändringarna kommer att rullas ut vartefter leverantören kan producera de beställda produkterna. I den vardagliga verksamheten förväntas förändringen bli synlig under sommaren.  

Mariehamn Nyheter Polisens verksamhet och utveckling Åland Ålands polismyndighet