Flera fall av trafikbrott under månadens första dagar

Utgivningsdatum 3.6.2022 12.33
Nyhet

Polisen har haft flera trafikkontroller under de senaste dagarna. Bl.a. vid ett dagis kontrollerades säkerhetsanordningar, så som bilbälten och barnstolar. Dessutom har delgetts ett flertal böter för överhastigheter.

I Mariehamn upprättades under onsdagsmorgonen en trafikkontroll invid ett dagis. Under kontrollen fäste polisen särskild uppmärksamhet kring de säkerhetsanordningar som barn under en viss längd skall färdas i. Totalt kontrollerades 9 stycken fordon, samtliga förare var nyktra. I ett av fordonen färdades ett barn utan tillbörlig skyddsanordning, samt att fordonet hade däck som var i strid med bestämmelserna då mönsterdjupet inte var tillräckligt. Föraren delgavs böter för två fall av trafikförseelse.


I Mariehamn inträffade under förmiddagen en mindre kollision mellan två personbilar. Den ena av förarna observerade inte att framförvarande fordon stannat på körbanan, med följden att föraren körde in i bakpartiet på det framförvarande fordonet. Föraren misstänks för trafikförseelse. Inga personskador uppstod till följd av kollisionen.


Senare på dagen delgavs i Mariehamn en fordonsförare böter för två fall av trafikförseelse, efter att föraren använt mobiltelefon på ett lagstridigt sätt, samt för att fordonet var försett med dubbade vinterdäck. Ytterligare tre fordonsförare har under dagen delgivits böter för trafikförseelse efter lagstridig mobilanvändning under färd. Händelserna har inträffat i Mariehamn, Jomala och Lemland.


I Mariehamn misstänks en fordonsförare för grovt äventyrande av trafiksäkerheten efter att ha framfört ett fordon i en hastighet av 68 km/h, där den högsta tillåtna hastigheten är 30 km/h. Föraren delgavs ett interimistiskt körförbud, och körkortet omhändertogs. Polisen utreder.


En personbilsförare delgavs under torsdagskvällen böter för trafikförseelse efter att fordonet varit försett med dubbade vinterdäck. Händelsen inträffade i Jomala.
Två överhastigheter har registrerats under samma kväll, en i Jomala och en i Hammarland. I båda fallen har fordon framförts i en hastighet av 66 km/h, där den högsta tillåtna hastigheten är 50 km/h. Förarna till fordonen har delgivits böter för trafikförseelse.
I Jomala delgavs en fordonsförare böter för äventyrande av trafiksäkerheten och trafikförseelse efter att ha kört mot cirkulationsriktningen i en rondell, samt för att fordonets konstruktion var i strid med bestämmelserna.
 

Nyheter Polisens förebyggande arbete Trafik sv Åland Ålands polismyndighet