Förmedling av skogsbrandsvarning

Utgivningsdatum 30.4.2024 12.41
Nyhet

Meteorologiska institutets varning för terrängbrand gäller på Åland som varning för skogsbrand.

I förbindelse med att riket uppdaterade sin räddningslag (FFS 379/2011) slog man ihop begreppen gräsbrand och skogsbrand och ersatte dem med det nya begreppet terrängbrand. 

Sedan tidigare gäller på Åland varning för skogsbrand enligt vad Meteorologiska Institutet på sin hemsida fortlöpande meddelar. 

Efter uppdateringen av rikets räddningslag ska Meteorologiska Institutets varning för terrängbrand på Åland förstås som varning för skogsbrand, i enlighet med 32 § 1 mom. räddningslagen (2006:106) för landskapet Åland. 

Beslut om varning för skogsbrand på Åland utfärdas och dras således tillbaka från den tidpunkt som varning för terrängbrand kontinuerligt anges på Meteorologiska Institutets hemsida.  

Meteorologiska Institutets varningar kan följas upp på deras hemsida.

Mariehamn Nyheter Åland Ålands polismyndighet