Förutom en del trafikärenden har det varit lugnt de senaste dygnen.

14.9.2021 10.36
Nyhet

Polisen har genomfört de senaste dagarna ett antal trafikkontroller runt om på Åland.  Bland annat följande kan rapporteras.

Bötesföreläggande och körförbud delgavs för föraren som på lördagsförmiddagen körde 83 km/h på 50-väg på LV2 i Dalbo. 

Ordningsbotföreläggande på 70 € delgetts i helgen till tre bilförare som underlät att använda bilbälte. Ett i Godby centrum och de två andra i Mariehamn. 

Senare på lördagseftermiddagen överskreds den tillåtna hastighetsbegränsningen med 13 km/h på 90-väg på LV 1 i Drygsböle och det gav föraren en ordningsföreläggande på 140 €. 


På sena söndagseftermiddagen överskred en personbilsförare till tillåtna hastighetsbegränsningen med 24 km/h på 50-väg på LV 1 i Gottby och denne delgavs ett bötesföreläggande.


Tre fall av rådjurskollisionen har rapporterats in under helgen.  Händelserna skett i Mariehamn, Jomala och Finström och på kvällarna då det börjat skymma. 
 

Nyheter Trafik sv Ålands polismyndighet
Ålands polismyndighet