Gällande påträffad sjömina i Rödhamnsfjärden

Utgivningsdatum 26.11.2019 18.21
Nyhet

Ålands polismyndighet erhöll den 23.11.2019 en anmälan från Gränsbevakningsväsendet om att en odetonerad sjömina påträffats i Rödhamnsfjärden i Lemlands kommun, minan hade påträffats av ett dyklag.

Det konstaterades att det sannolikt rörde som om en mina från tiden runt första världskriget. Polismyndigheten konstaterade vidare att det behövdes handräckning från försvarsmakten för att oskadliggöra föremålet. Då polismyndigheten överväger att begära tjänstehjälp från försvarsmakten skall samrådsmöte hållas med Ålands landskapsregering. Under samrådsmöte den 25.11.2019 konstaterades att landskapsregeringen omfattade polisens initiativ.

Försvarsmakten har beviljat polismyndigheten handräckning och kommer inom en snar framtid att under polismyndighetens ledning oskadliggöra föremålet.

Efter att ha konsulterat försvarsmaktens experter beslutade Ålands polismyndighet den 26.11.2019 att avspärra ett område om 300 meter runt det aktuella objektet. Beslutet är taget i avsikt att trygga allmän ordning och säkerhet. All undervattensverksamhet såsom dykningar, fiske och ankring är förbjudet inom det avspärrade området. Att färdas över området är tillåtet.

Polisens kungörelse innehållande närmare information om avspärrningen samt karta över det avspärrade området återfinns på polisens hemsida:

www.polisen.ax/elektronisk_anslagstavla/kungörelse

Avspärrningen gäller fr.o.m. med idag och tillsvidare.

Eventuell tilläggsinformation ges av ärendets undersökningsledare kommissarie Tommy Thörnroos.

Överkommissarie Benjamin Fellman

Nyheter Nyheter Press meddelande importerat från gamla sidor sv Ålands polismyndighet