Grovt äventyrande av trafiksäkerheten i Finström samt rådjur i trafiken

8.10.2021 12.23
Nyhet

De senaste dygnen har polisen utfört trafikövervakning i landskapet bl.a. i Mariehamn, Jomala, Hammarland och Finström. 6 böter för olika trafikförseelser har delats ut till fordonsförare. I Finström framfördes en personbil + efterfordon i 70 km/h, tillåten hastighet för fordonskombinationen var 30 km/h. Föraren är misstänkt för grovt äventyrande av trafiksäkerheten. Föraren delgavs misstanke om brott, delgavs interemistiskt körförbud och körkortet omhändertogs av polisen.

Nio sammanstötningar med rådjur och fordon har skett på olika vägavsnitt i landskapet. Rådjuren är nu aktiva vid skymning och bilförare uppmanas till försiktighet. 

Polisen har även övervakat utvalda allmänna platser i landskapet. 

Nyheter sv Ålands polismyndighet
trafik
Ålands polismyndighet