Grovt betalningsmedelsbedrägeri sänt till åklagare

Utgivningsdatum 21.2.2023 15.52
Nyhet

Polisen har under hösten 2022 utrett ett fal av grovt betalningsmedelsbedrägeri som skedde under sommaren 2022. De misstänkta hade kommit över ett bränslekort och med hjälp av det tankat för mer än 20 000 euro.

Polisen fick under sensommaren information om att ett svenskt bränslekort användes olovligen på Åland. I samband med undersökning av informationen kunde polisen konstatera att flertalet gärningspersoner använde ett kort för att tanka stora mängder bränsle för dels eget bruk men också för vidareförsäljning. Både bensin och diesel tankades till ett totalt värde av dryga 20 000 euro. 


I början av augusti kunde polisen avbryta den brottsliga verksamheten då gärningspersonerna greps på bar gärning då de tankade på en station i Eckerö. Personerna greps på platsen och fördes till polisstationen. Sedermera häktades en av personerna, en man i 30-års åldern. En kvinna i 30-års åldern samt två män, en i 20-års åldern och en i 50-års åldern erhåll reseförbud. Under utredningens gång släpptes den häktade och reseförbuden hävdes. 


I samband med utredningen uppdagades att det aktuella kortet hittats på en bränslestation i Sverige i juni och med kortet fanns en lapp med dess kod. De som hittade kortet var de som sedermera greps för gärningen, männen i 30-, respektive 20-års åldern samt kvinnan i 30-års åldern. Vidare kunde det konstateras att en stor del bränsle sålts vidare vilket resulterade i att mannen i 50-års åldern misstänktes.
Vid husrannsakningar hos de misstänkta hittades en del av bränslet vilket togs i beslag.

 
Ärendet har i februari avslutats hos polisen och lämnats till åklagare för åtalsprövning.
 

Nyheter Ålands polismyndighet