Händelser under helgen

Utgivningsdatum 19.9.2022 9.39
Nyhet

Under helgen uppdagades bl.a. en olovlig körning gällande en icke straffmyndig person samt ett misstänkt grovt rattfylleri som också ledde till att trafiksäkerheten äventyrades.

Under fredag eftermiddag greps en person i Jomala på basen av polislagen då denne inte p.g.a. hög berusningsgrad kunde ta vara på sig själv.

Polisen övervakade under lördagen trafiken på landsbygden, med beaktande av helgens pågående skördefest och öppna gårdar. Trots varierande väder verkar glädjande nog mycket människor tagit sig ut för att besöka den åländska landsbygden. Positivt var också att inga trafikbrott uppdagades under övervakningen.

Under lördagen inkom en anmälan från en landsortskommun om att en minderårig person skulle vara ute och köra en personbil. På plats påträffades både den minderåriga personen samt fordonet. Personen konstaterades vara under 15 år. Polisen har upprättat en anmälan om olovlig körning, där den misstänkta personen ej är straffmyndig. Barnskyddsmyndigheter har meddelats.

Under natten mellan lördag och söndag påträffades en person i Mariehamn som misstänks för straffbart bruk av narkotika. Personen greps på basen av polislagen för att hindra störning av den allmänna ordningen och säkerheten.

Under samma natt misstänks en person för grovt rattfylleri och grovt äventyrande av trafiksäkerheten . Den misstänkte framförde en personbil och körde rakt genom en rondell i Jomala. Då polisen påträffade chauffören i Mariehamn framkom det att denne var berusad.

Under söndagen utfördes bl.a. trafikövervakning. Övervakningen föranledde ett fåtal antal böter gällande bl.a. överhastighet, underlåtenhet att använda bilbälte samt användande av fordon med körförbud.

Nyheter Åland Ålands polismyndighet Övervakning och larmverksamhet