Helgnätter

Utgivningsdatum 23.12.2019 6.22
Nyhet

21-22.12:

I Mariehamn framfördes en personbil i en hastighet av 72 km/h, där den högsta tillåtna hastigheten är 50 km/h. Föraren delgavs böter misstänkt för äventyrande av trafiksäkerheten.

I en förplägningsrörelse i Mariehamn gjorde en person motstånd mot ordningsvakter i samband med att personen skulle avlägsnas. Personen greps på basen av polislagen, och har delgetts böter misstänkt för motstånd mot person som upprätthåller ordningen. I samma förplägningsrörelse skedde även en misstänkt misshandel under natten, polisen utreder.

I Mariehamn valde två personer att lösa sina meningsskiljaktigheter genom fysiskt handgemäng. En av personerna misstänks för lindrig misshandel och den andra personen greps misstänkt för misshandel. Polisen utreder.

22-23.12:

En mopedförare delgavs ett interimistiskt körförbud samt böter misstänkt för olovlig körning efter att ha framfört fordonet utan att inneha körrätt. I samband med detta delgavs också böter till personen som innehade mopeden, då denne överlämnade fordonet till någon som saknar körrätt.

I Jomala framfördes en personbil i en hastighet av 83 km/h, där den högsta tillåtna hastigheten är 50 km/h. Föraren delgavs böter misstänkt för äventyrande av trafiksäkerheten samt ett tio dagars körförbud.

Nyheter Nyheter Press meddelande importerat från gamla sidor sv Ålands polismyndighet