Hemmafester och berusning under fredagsdygnet

5.6.2021 20.12
Nyhet

Fredagsnatten bjöd på hög arbetsbelastning Polisens resurser har under natten varit ansträngda, med uppdrag på kö. Kan konstateras att sommaren anlänt med besked.

Ett flertal hemmafester har anmälts till polisen under fredagskvällen. I ett av fallen var flera av festdeltagarna minderåriga, och polisen upprättade ett antal barnskyddsanmälningar eftersom alkoholanvändning förekommit. Festen avslutades i samband med att polisen samt föräldrar anlände.
Flertalet handgemäng ägde rum på olika allmänna platser i Mariehamn. Polisen har efter bästa förmåga upprättat anmälningar gällande olika grader av bland annat misshandel. Ärendet är under utredning.


Flertalet fordonsförare har delgivits böter för olika förseelser i trafiken. Här kan nämnas överhastigheter samt nedskräpning genom att kasta ut tomburkar från fordonen. 
Polisen utreder ett fall av grovt äventyrande av trafiksäkerheten, då en fordonsförare ertappades när hen framförde personbil i en hastighet av 99 km/h på tillåtet 50-område. 

Nyheter Nyheter sv Ålands polismyndighet
Ålands polismyndighet