Hot om skjutning i centrum

Utgivningsdatum 8.5.2023 11.13
Nyhet

Ålands polismyndighet har i dag fått information om att ett hot om skjutning i centrum har lagts upp på ett socialt media. Hotet har nu tagits bort.

På förmiddagen, vid kl 10-tiden, konstaterade Ålands polismyndighet att ett hot om våld i centrum lagts ut i socialt media. Hotet har senare under dagen tagits bort. 

Polisen arbetar aktivt med ärendet och en ökad polisiär närvaro kommer att kunna noteras i centrum på grund av detta. Polisen utreder och arbetar aktivt med händelsen och informerar fortlöpande. 

Nyheter Ålands polismyndighet