I helgen trafikövervakning och övervakning av allmän ordning och säkerhet

Utgivningsdatum 9.5.2022 11.55
Nyhet

Polisen har i helgen bl.a. övervakat trafiken i landskapet. Trafikövervakning har utförts bl.a. i Mariehamn, Jomala, Finström och i Sund. Nedan ett litet axplock från polisens uppdrag i helgen.

I Mariehamn misstänks en mopedbilsförare för äventyrande av trafiksäkerheten. Föraren har underlåtit att iakta högerregeln i korsningen skeppargatan X Skarpansvägen. Böter delgivits.

I Jomala på Nya Godbyvägen framfördes en personbil  i en hastighet på 87 km/h där högsta tillåtna hastighet är 50 km/h. Körningen ägnat att äventyra någon annans säkerhet. Böter delgivna.

I Finström misstänks en mc-förare för äventyrande av trafiksäkerheten efter att ha kört 137 km/h på Nya Godbyvägen där högsta tillåtna hastighet är 90 km/h. Körningen ägnat att äventyra någon annans säkerhet. Böter delgivna. 

I  Prästö, Sund framfördes en personbil i en hastighet på 96 km/h där den högsta tillåtna hastigheten är 70 km/h. Körningen ägnat att äventyra någon annans säkerhet.  Böter delgivna. 

I helgen anmäldes ett pågående olaga hot i Finström.  Polisen besökte platsen på natten mot söndagen och åtgärdade ordningsstörningen.  Polisen utreder nu händelsen.

I helgen har polisen övervakat allmän ordning och säkerhet bl.a. i Mariehamn. Två personer har varit gripna på polislagen på grund av berusning och störande beteende i Mariehamn.

På söndagsmorgonen delgav polisen på Nygatan i Mariehamn böter för tredska mot polis. En medborgare underlät att lyda polisens befallning på Nygatan att avlägsna sig från platsen på grund av ordningsstörning. Böter delgivna och ordningsstörningen åtgärdad av polisen.

På söndagen anmäldes brand i ett garage i Sund. Polisen har besökt brandplatsen och utreder brandorsaken. 

Polisen har i helgen gett handräckning till polisen i Rovaniemi i ett enskillt tjänsteärende i Mariehamn. 

 

 

Mariehamn Nyheter Trafik Åland Ålands polismyndighet