Information angående skadegörelsen mot Rysslands konsulat i Mariehamn

Utgivningsdatum 4.5.2023 10.11
Nyhet

Polismyndigheten informerar om misstänkt skadegörelse mot Rysslands konsulats fastighet i Mariehamn den 30.04.2023 då en postlåda och en fönsterruta skadats.

Till följd av den publicitet ärendet i fråga fått i medier, informerar Ålands polismyndighet följande:  


Polismyndighet har en pågående förundersökning rubricerad som skadegörelse gällande Rysslands konsulats fastighet i Mariehamn. Skadegörelsen har skett sent på kvällen söndagen den 30.04.2023. Till följd av den anmälda händelsen har polisen omedelbart åkt till händelseplatsen och eftersökt misstänkta personer i närområdet.
 
Skadegörelsen består av att konsulatets postlåda har rivits ner från sin ställning och en ölflaska har kastats mot konsulatet resulterande i att en fönsterruta söndrats. Polisen har gjort en brottsplatsundersökning och utreder ärendet vidare.
 
Polismyndigheten har personuppgifter på personer som påträffades i samband med eftersök och som kan vara involverade i skadegörelsen. Ingen misstänkt gärningsperson har ännu kunnat identifieras i undersökningen.
  
Ytterligare information ges inte ut. Vid behov informerar polismyndigheten mera i ett senare skede. 
 

Brott och utredning Mariehamn Nyheter Åland Ålands polismyndighet