Information om kommande skyldighet att anmäla deaktiverade skjutvapen

Utgivningsdatum 30.1.2024 14.39
Nyhet

Ålands polismyndighet vill påminna de som innehar deaktiverade skjutvapen eller skjutvapen som försatts i obrukbart skick (pluggade), att dessa skjutvapen ska anmälas till polisen. Denna nya skyldighet uppkom vid lagändringen av skjutvapenlagen och enligt den kan den som innehar ett icke anmält deaktiverat skjutvapen efter 15.7.2024 misstänkas för brott.

Även om man under tidigare år varit i kontakt med polisen gällande sitt deaktiverade skjutvapen ska det nu anmälas, för att kraven har ändrats. Ett skjutvapen som är deaktiverat efter 28.6.2018 kan finnas i polisens register, men innehavaren behöver försäkra sig om saken.

Utförlig information om anmälningsplikten finns att läsa på polisens hemsida https://poliisi.fi/sv/anmalan-av-vapen-i-obrukbart-skick-eller-deaktiverade-vapen På sidan finns även svar på de vanligaste frågorna.

Polisen önskar att innehavare av deaktiverde skjutvapen redan nu gör anmälningar och inte väntar till sista stund. Anmälan är kostnadsfri.

För anmälan krävs:

  • vapentyp
  • märke
  • modell
  • kaliber
  • serienummer
  • nuvarande ägare eller innehavare

Om anmälan görs elektroniskt i polisen elektroniska nättjänst ger programmet mera anvisningar.

Anmälan kan även lämnas till polisstationen. Vapnet ska inte i det skedet tas med. Anmälaren kan senare bli kontaktad för ytterligare uppgifter och för att uppvisa vapnet.

Uppmärksamma polisens tidsbokningssystem. Bokar man tid, slipper man långa kötider. Tid kan bokas via polisens hemsida www.polisen.ax och rutan "TIDSBOKNING hos polisen".

Eventuella frågor kan ställas till polismyndighetens tillståndsenhet, gärna per epost på adressen [email protected]  eller om det inte går per telefonnummer 018 - 527105.

Övrig information:

Polisen uppmanar den som tänker sälja, överlåta eller ta emot ett deaktiverat skjutvapen att vara i kontakt med polismyndigheten i förväg. Vilka regler som gäller beror på bl.a. när deaktiveringen är gjort och uppfyller deaktiveringen de nu gällande regelverk. Information om detta finns att läsa på polisens hemsida https://poliisi.fi/sv/anmalan-av-vapen-i-obrukbart-skick-eller-deaktiverade-vapen

Observera att skjutvapen som deaktiverats/gjorts obrukbara ska förvaras enligt reglerna för hur skjutvapen ska förvaras. Önskar man inte längre inneha dessa skjutvapen kan de även kostnadsfritt överlåtas till staten utan ersättning. För denna process ska man vara i kontakt med polisen per telefonnummer 018 - 527105 för att boka en tid för överlämningen.

Nyheter Tillståndtjänst Åland Ålands polismyndighet