Intensifierade trafikövervakningen avslutas för denna gång

29.9.2021 9.28
Nyhet

Ålands polismyndighet hade under veckorna 36-38 en intensifierad trafikövervakning. Resultaten under vecka 36 och halva vecka 37 har redovisats i ett tidigare pressmeddelande. Här följer en redovisning av trafikövervakningen och händelser i samband med denna för den resterande övervakningsperioden.

Under de dagar trafikpatrullerna utfört övervakning kan följande rapporteras:

Söndag 19.09
Under morgonen upprättades en trafikkontroll i Lemland. Totalt kontrollerades 52 stycken fordon och förare. I samband med trafikkontrollen delgavs fyra stycken bötesförelägganden, bland annat för överhastighet, däck med icke godkänt mönsterdjup samt lagstridig mobiltelefonanvändning. En förare misstänks också för grovt rattfylleri, efter att ha framfört ett fordon under påverkan av alkohol. Föraren delgavs ett interimistiskt körförbud och körkortet omhändertogs. Polisen utreder.
Under eftermiddagen upprättades en trafikkontroll på Järsövägen. Totalt delgavs fyra stycken bötesförelägganden, varav tre stycken för överhastighet. Det fjärde bötesföreläggandet delgavs för däck som var i strid med bestämmelserna.
En trafikkontroll upprättades också i Jomala. Totalt delgavs fyra stycken bötesförelägganden, samtliga för överhastighet. I ett av fallen var hastigheten så pass mycket över den tillåtna att föraren delgavs ett körförbud som varar i tio dagar.

Måndag 20.09
Under morgonen delgavs en fordonsförare böter misstänkt för äventyrande av trafiksäkerheten, då fordonet var lastat på ett sätt som är i strid med bestämmelserna.
En trafikkontroll upprättades på förmiddagen vid en skola i Jomala. Totalt delgavs fyra stycken bötesförelägganden, samtliga för överhastighet.
En trafikkontroll upprättades också i Mariehamn. Totalt delgavs sex stycken bötesförelägganden, bland annat för däck som var i strid med bestämmelserna, lagstridig mobiltelefonanvändning, överhastighet samt olovlig körning, då en förares körrätt upphört. Föraren delgavs även ett interimistiskt körförbud. I Mariehamn delgavs också en fordonsförare böter för en felaktig omkörning, och en annan förare delgavs böter för att ha underlåtit att iaktta trafikmärket körning med motordrivet fordon förbjuden.
Under eftermiddagen upprättades en trafikkontroll i Saltvik. Totalt delgavs sju stycken bötesförelägganden i samband med kontrollen, bland annat för överhastighet, felaktig lastning av fordon samt lagstridig mobiltelefonanvändning.

Tisdag 21.09
Under morgonen upprättades en trafikkontroll vid en skola i Lemland. I samband med kontrollen delgavs sju stycken bötesförelägganden. Sex av dem för överhastighet, och ett av dem för lagstridig mobiltelefonanvändning.
Under eftermiddagen utfördes hastighetsövervakning i Mariehamn. Fyra stycken bötesförelägganden delgavs för överhastighet, och ett bötesföreläggande delgavs för att ha underlåtit att iaktta trafikmärket körning med motordrivet fordon förbjuden. Två bötesförelägganden delgavs också för lagstridig mobiltelefonanvändning, samt ett bötesföreläggande för att ha framfört ett obesiktat fordon i trafik. Trafiken övervakades också i Finström, där bötesförelägganden för lagstridig mobiltelefonanvändning och däck som är i strid med bestämmelserna delgavs.

Fredag 24.09
Under eftermiddagen upprättades en trafikkontroll i Mariehamn. Två fordonsförare delgavs böter misstänkta för äventyrande av trafiksäkerheten efter att ha underlåtit att iaktta trafikmärket obligatoriskt att stanna. Tre fordonsförare delgavs bötesförelägganden för överhastighet, där en av dem även delgavs ett körförbud som varar i tio dagar. Fem fordonsförare delgavs bötesförelägganden för att ha använt mobiltelefon på ett lagstridigt sätt, och en fordonsförare delgavs böter misstänkt för trafikförseelse efter att ha underlåtit att markera den yttersta delen av en last som baktill skjuter ut över fordonets gränslinje mer än en meter. 
På kvällen upprättades ytterligare en trafikkontroll i Mariehamn. Totalt kontrollerades 33 stycken fordon och förare, samtliga var nyktra.
I Lemland upprättades en trafikkontroll under småtimmarna. Totalt kontrollerades 72 stycken fordonsförare, samtliga var nyktra. En mopedbil konstaterades vara konstruktionsändrad så att hastigheten överskred 70 km/h. Föraren saknade därmed körkortsklass för att få framföra fordonet, och misstänks bland annat för olovlig körning och trafikförseelse. Polisen utreder.

Lördag 25.09
En trafikkontroll upprättades i Mariehamn under eftermiddagen. Totalt delgavs sex stycken bötesförelägganden, bland annat för överhastighet och lagstridig mobiltelefonanvändning.
Under kvällen upprättades en trafikkontroll i Finström. En fordonsförare valde att köra igenom kontrollen i hög hastighet, och polispatruller påbörjade ett efterföljande. Fordonet påträffades tomt, men två personer kunde efter ett kortare eftersök påträffas och kopplas till framförandet av fordonet. Båda blåste över gränsen för grovt rattfylleri, och båda kunde efter narkotikasnabbtest misstänkas vara påverkade av narkotika. Personerna nekade till att ha framfört fordonet. Personerna greps misstänkta för bland annat grovt äventyrande av trafiksäkerheten, våldsamt motstånd mot tjänsteman, grovt rattfylleri, straffbart bruk av narkotika och olovlig körning. Gripandet gick lugnt till. Polisen utreder.

Nyheter Nyheter sv Ålands polismyndighet
trafikbeteende
trafikbrott
Ålands polismyndighet