Intesifierad trafikövervakning veckorna 36-38

16.9.2021 9.36
Nyhet

Ålands polismyndighet har en pågående intensifierad trafikövervakning, där allt från lätt till tung trafik övervakas. Extra fokus läggs på övervakning runt skolor och daghem, samt på fordonens skick i samband med höstvädret som är på inkommande då det är extra viktigt att bland annat fordonens däck är i skick. Inkommande vecka (vecka 38) kommer övervakningen inrikta sig speciellt på mopeder.

Under de dagar trafikpatrullerna utfört övervakning hittills kan följande rapporteras:

Onsdag 08.09:
En trafikkontroll upprättades på Lemlandsvägen i Lemland. På plats kontrollerades flertalet fordonsförare, där alla konstaterades vara nyktra. En förare delgavs böter misstänkt för trafikförseelse, efter att ha surrat sin last på ett felaktigt sätt. En annan förare delgavs böter misstänkt för äventyrande av trafiksäkerheten, efter att ha framfört en fordonskombination där släpvagnen var i så pass dåligt skick att den ansågs vara oduglig för trafik. Ett fordon som används i samband med transport av farliga ämnen stannades, varvid flertalet brister kunde upptäckas. Bland annat saknades tillräcklig skyltning. Vid kontroll av fordonet visade det sig även att fordonet som transporterade farliga ämnen saknade giltigt intyg över att få transportera farliga ämnen. Polisen utreder saken vidare.
En trafikkontroll upprättades också i Finström på Nya Godbyvägen. En förare delgavs böter misstänkt för äventyrande av trafiksäkerheten för överhastighet, samt ett körförbud som varar i tio dagar. En lastbilsförare delgavs böter misstänkt för trafikförseelse efter att ha surrat lasten felaktigt. En lastbil vägdes, och konstaterades överskrida den högsta tillåtna totalmassan för fordonet. Föraren delgavs böter misstänkt för trafikförseelse, samt en administrativ påföljd i form av överlastavgift.

Torsdag 09.09:
En trafikkontroll upprättades på Hammarlandsvägen i Hammarland. 28 stycken fordon och förare kontrollerades, samtliga kunde konstateras vara nyktra. En fordonsförare delgavs böter misstänkt för trafikförseelse då en släpvagn hade ett däck som var i undermåeligt skick. En annan fordonsförare delgavs böter misstänkt för äventyrande av trafiksäkerheten då släpvagnen ansågs vara oduglig att framföras i trafik. En tredje fordonsförare delgavs böter misstänkt för trafikförseelse efter att ha överskridit den högsta tillåtna totalmassan för fordonet, fordonet var för tungt lastat. En överhastighet registrerades också, för vilket böter delgavs.

Fredag 10.09
Under morgonen upprättades en trafikkontroll i Hammarland vid skola och daghem. Totalt delgavs sex stycken bötesföreläggande, varav fyra stycken för att ha överskridit den högsta tillåtna hastighetsbegränsningen. En förare delgavs böter då den högsta tillåtna totalmassan på en släpvagn var för hög, och en annan förare delgavs böter då fordonets ena däck var i så dåligt skick att det fått punktering under färden.
En trafikkontroll upprättades också i Jomala, där flera bötesförelägganden delgavs. I ett av fallen framfördes en fordonskombination, där lasten från en släpvagn stack ut mer än en meter från fordonets gränslinje och saknade tillbörlig markering. En förare delgavs böter för att ha framfört ett efterfordon som ansågs vara odugligt att framföras i trafik, där bland annat däcken var i undermåeligt skick och lampor samt reflexer saknades. En förare använde också mobiltelefonen under färden på ett lagstridigt sätt, och en fjärde förare delgavs böter för överhastighet.
Under eftermiddagen upprättades en tredje trafikkontroll, också den i Jomala. Totalt delgavs nio stycken bötesförelägganden, varav sju stycken för överhastighet. En förare delgavs böter för att ha underlåtit att iakttaga väjningsplikt i en korsning, och en annan för att ha underlåtit att markera yttersta delen av last som stack ut mer än en meter från släpvagnens bakkant. En förare misstänks också för grovt äventyrande av trafiksäkerheten, efter att ha överskridit den högsta tillåtna hastigheten med 58 km/h. Föraren delgavs ett interimistiskt körförbud. Ett avställt fordon påträffades också i samband med kontrollen. Information om det avställda fordonet har skickats till utredande myndighet, och fordonets registerskyltar avlägsnades.

Måndag 13.09
Under morgonen upprättades en trafikkontroll i Finström. Samtliga kontrollerade förare var nyktra, men sex bötesförelägganden delgavs varav två för överhastighet. Två fordon konstaterades vara obesiktade, för vilket det delgavs böter och fordonens registerskyltar avlägsnades. Två fordon hade däck som inte var i godkänt skick, för vilket böter delgavs.
I Jomala registrerades ytterligare en överhastighet för vilket böter delgavs. I Jomala påträffades även en fordonskombination, vars totalvikter var sådana att föraren inte hade en tillräcklig körkortsklass att framföra fordonskombinationen. Föraren delgavs ett intermistiskt körförbud, samt böter för bland annat olovlig körning.
En trafikkontroll upprättades också i Mariehamn under eftermiddagen. Fem bötesförelägganden delgavs för överhastighet, ett bötesföreläggande delgavs till en förare som använde mobiltelefon på ett lagstridigt sätt och ett bötesföreläggande delgavs en fordonsförare då denne inte iakttog väjningsplikt i en korsning. Två fall av misstänkt grovt äventyrande av trafiksäkerheten registrerades också, efter att fordon framfört i överhastigheter om 33 km/h och 40 km/h, där den högsta tillåtna hastigheten är 30 km/h. I ett av fallen misstänks föraren även för olovlig körning, då denne inte hade tillräcklig körkortsklass att framföra fordonet. Båda förare delgavs interimistiska körförbud. En förare delgavs också böter för att ha underlåtit att markera den yttersta delen av en last som stack ut mer än en meter från släpvagnens yttersta kant.
En trafikkontroll upprättades också i Jomala, där fyra bötesförelägganden delgavs. Förseelserna innefattar bland annat lagstridig användning av mobiltelefon samt att fordon haft undermåeliga däck.

Tisdag 14.09
Under morgonen upprättades en trafikkontroll i Eckerö, samtliga kontrollerade förare var nyktra. En fordonsförare delgavs böter då fordonet var försett med däck som inte var godkända för fordonet.  I samband med kontroll delgavs också två bötesförelägganden för lagstridig användning av mobiltelefon, samt ett bötesföreläggande för överhastighet.
En trafikkontroll upprättades också i Hammarland under förmiddagen. Ett bötesföreläggande delgavs för överhastighet, ett bötesföreläggande delgavs för att ett fordon hade undermåeliga däck, och ett bötesföreläggande delgavs då en förare bröt mot trafikmärket stopplikt.
I Mariehamn och Jomala delgavs totalt tre bötesföreläggande för lagstridig användning av mobiltelefon.
En trafikkontroll upprättades på eftermiddagen i Sund. En förare delgavs böter för överhastighet utanför skolområde, och en annan förare delgavs böter då denne hade lastat sitt fordon på ett sådant sätt att det kunde äventyra någon annans säkerhet. En förare delgavs också böter misstänkt för olovlig körning, äventyrande av trafiksäkerheten samt trafikförseelse, efter att ha framfört ett fordon denne inte hade tillräcklig körkortsklass för att framföra i en hastighet som var över den tillåtna.
En nykterhetskontroll upprättades i Finström. Totalt kontrollerades 60 stycken fordonsförare, samtliga var nyktra. I samband med kontrollen delgavs ett bötesföreläggande för överhastighet.

Onsdag 15.09
Under morgonen upprättades en trafikkontroll i Mariehamn. Totalt delgavs fem böteslappar, varav fyra stycken för överhastighet. En fordonsförare delgavs också böter efter att ha framfört sitt tvåhjuliga fordon på bakhjulet.
En trafikkontroll upprättades på eftermiddagen på Föglö. Totalt kontrollerades 14 stycken fordon, samtliga förare var nyktra. Tre fordonsförare delgavs böter då deras fordon var försedda med däck som inte hade ett godkänt mönsterdjup. En fordonsförare delgavs böter efter att ha överskridit den högsta tillåtna hastighetsbegränsningen, och en förare delgavs böter efter att inte ha använt bilbälte under färden.

Under nästa vecka (vecka 38) kommer polisen att övervaka framför allt mopeders konstruktion och skick. Föräldrar uppmanas att gärna kontrollera sina ungdomars mopeder.
 

Nyheter Nyheter sv Ålands polismyndighet
däck
mopeder
mopedkörning
trafikbeteende
trafikbrott
tung trafik
Ålands polismyndighet