Isiga rutor, delgivna böter och inreseförbud

29.12.2021 11.02
Nyhet

I samband med att polisen utfört övervakningsuppgifter har detta resulterat i ett antal åtgärder där fordonsförare delgivits böter gällande trafikärenden. En person påträffades i samband med övervakning som konstaterades ha inreseförbud till landet, resulterande i en brottsanmälan. En större hund anmäldes ha förorsakat fara och efter att polisen konstaterat anmälda uppgifternas riktighet, registrerades en brottsanmälan till följd av händelsen.

Under senaste dygnen har polisen påträffat några förare av bilar som misstänks för äventyrande av trafiksäkerheten genom att ha framfört fordon i trafik med vindrutan eller fordonet täckt av is och snö så att detta försvårat sikten under färden. Detta har åtgärdats genom att polisen stannat nämnda fordon, delgivit böter för gärningen och uppmanat förarna att avlägsna snö- och is före färden kunnat fortsätta.


I ett annat fall underlät en personbilsförare att stanna då en fotgängare skulle passera på ett övergångsställe. Gärningen resulterade i böter till föraren. 


Polisen har i samband med uppdrag fått uppgifter om en större hund som varit lös och försökt attackera barn. Detta resulterade i en brottsanmälan och ärendet utreds vidare.


Polisen påträffade i samband med övervakningsuppgifter en person som rest från Sverige och som vid kontroll konstaterades ha ett inreseförbud till Finland. Personen greps och en förundersökning genomförs med anledning av brottet. 


Några fordonsförare delgavs böter för att ha äventyrat trafiksäkerheten genom att avsiktligt kört på allmän väg på ett uppenbart vårdslöst och farligt sätt. 
 

Nyheter Åland Ålands polismyndighet
allmän ordning
böter
trafikbrott