Kanliset stänger på torsdagen kl. 14 och har stängt hela fredagen

27.9.2021 9.46
Nyhet

Kansliet har stängt p.g.a. utbildning följande tider: Torsdagen den 30.9 stängt från kl. 14.00 och fredagen den 1.10 stängt hela dagen.

Allmän information till besökare: 
Myndigheten uppmanar allmänheten att använda sig av tidsbokning i så stor utsträckning som möjligt. Tidsbokningen möjliggör att man får sitt ärende skött inom utsatt tid. Tidsbokning sker enbart via telefon 018 – 527 102.


Ålands polismyndighet, tillståndsenheten
Strandgatan 23, vån 1, Mariehamn 

(Informationen publicerat redan 22.09.2021)
 

Nyheter Tillståndtjänst sv Ålands polismyndighet
Ålands polismyndighet