Kansliet stänger idag kl. 14.00 och har stängt hela fredagen.

30.9.2021 9.05
Nyhet

Kansliet stänger på grund av skolning idag kl. 14.00 och har stängt även hela fredagen.

Allmän information till besökare: 
Myndigheten uppmanar allmänheten att använda sig av tidsbokning i så stor utsträckning som möjligt. Tidsbokningen möjliggör att man får sitt ärende skött inom utsatt tid. Tidsbokning sker enbart via telefon 018 – 527 102.

Ålands polismyndighet, tillståndsenheten
Strandgatan 23, vån 1, Mariehamn 
(Informationen publicerat 22.09. och 27.09.2021)
 

Tillståndtjänst sv Ålands polismyndighet
Ålands polismyndighet