Kollisin, delgivna böter och automatlarm

1.10.2021 10.55
Nyhet

Under de senaste dygnen har polisen registrerat anmälningar och delgett böter samt anmärkningar i trafikärenden. Några automatlarm visade sig vara obefogade och övervakningsuppdrag har genomförts inom fasta Åland.

Onsdag 29.09


En sammanstötning skedde i korsningen Nygatan och Torggatan mellan personbil och cyklist. Cyklisten transporterades med ambulans till sjukhus för vård. Misstanke om äventyrande av trafiksäkerheten finns och polisen utreder ärendet vidare.

Nattskifte 29-30.09


Polisens nattpass var förhållandevis lugn gällande uppdrag. Ett automatlarm granskades men ingen åverkan kunde konstateras på platsen. Polisen genomförde även övervakning av diverse platser inom fasta Åland. 


Torsdag 30.09

En förare delgavs under dagen böter efter att ha framfört personbil mot trafiken på enkelriktad gata. 

Två olika inbrotts-/överfallsalarm har inkommit till polisen under dagen. I bägge fallen konstaterades larmen vara obefogade.

Ett par anmärkningar har även delats ut under dagen till fordonsförare vars fordon konstaterats ha brister.
 

Nyheter Åland Ålands polismyndighet Övervakning och larmverksamhet
organisationer
polisen
trafik
övervakning