Kundbetjäningen vid tillståndsenheten

Utgivningsdatum 31.3.2022 15.04
Nyhet

För att hinna handlägga ansökningarna och färdigställa dem inom acceptabel tid kommer polisens tillståndsenhet från och med måndagen 4 april 2022 att hålla endast en betjäningskassa öppen åt gången. Köerna brukar vara längst på sena eftermiddagen och därmed är det önskvärt att besök undviks under den sista öppethållningstimmen.   Tillståndsenhetens öppethållningstider (vardagar):   Måndag, tisdag, onsdag och fredag kl. 9.00 - 16.00 Torsdag kl. 09.00 - 18.00

Mängden av diverse tillståndsansökningar och då speciellt pass och identitetskort har varit mycket hög sedan början av februari. Stundvis har köerna varit mycket långa vid kundbetjäningen och väntetiden kunnat vara närmare en timme lång. I riket har polisens tillståndsenheter under hela Corona tiden haft långa köer och möjlighet att få en bokad tid har kunnat på vissa håll i landet fås först flera månader framåt. 


Till skillnad från andra polismyndigheter i landet beviljar Ålands polismyndighet även körkort. Nya körkort är idag högst 5 eller 15 år giltiga, så det föranleder också till oftare besök till polisen. Övriga tillstånd som beviljas av polisen är bl.a. vapentillstånd, i vilka handläggningstiden brukar vara cirka en månad. 


Passen är giltiga i 5 år. Coronarestriktionerna minskade resandet och flera personers pass hann gå ut under de två senaste åren. Nu när resandet blivit lättare har flera vänt sig till polisen för att få passet förnyat. Trycket för att få ett giltigt identitetskort har också ökat i och med att det allt oftare krävs identifiering med identitetskort eller pass. 


Polisen på Åland har inte ännu ett fungerande elektroniskt bokningssystem. Bokningssystemet förväntas fås i kraft under året. Tidboknings möjligheten underlättar framförallt för dem som t.ex. har endast en kort tid på sig att uträtta ärenden, men även för polismyndigheten då det förväntade kundflödet lättare kan förutspås. 
Redan idag kan man påbörja sin pass- eller identitetskortsansökan elektroniskt.  Flera gör det redan och programmet meddelar om sökanden ytterligare behöver besöka polisstationen för att komplettera ansökan. 


Det höga trycker på ansökningar har lett till att handläggningstiderna blivit längre och det betyder även att det tar längre tid innan kunden får sitt tillstånd. 
För att hinna handlägga ansökningarna och färdigställa dem inom acceptabel tid kommer polisens tillståndsenhet från och med måndagen 4 april 2022 att hålla endast en betjäningskassa öppen åt gången. Köerna brukar vara längst på sena eftermiddagen och därmed är det önskvärt att besök undviks under den sista öppethållningstimmen.  


Polisens målsättning är tillgänglighet. Målet är att fortsätta med nuvarande öppethållningstider, men om ovannämnda åtgärder inte ger önskat resultat övervägs att begränsa öppethållningstiderna.  


Tillståndsenhetens öppethållningstider:  
Måndag, tisdag, onsdag och fredag kl. 9.00 - 16.00
Torsdag kl. 09.00 - 18.00
 

Tillståndtjänst sv Åland Ålands polismyndighet