Lugn helg för polisens patruller

Utgivningsdatum 8.5.2023 9.43
Nyhet

Helgen har ur perspektivet allmän ordning och säkerhet förlöpt lugnt och polisens patruller har haft tid att inrikta sig på trafikövervakning.

En personbilsförare delgavs under natten till lördag böter för äventyrande av trafiksäkerheten efter att på Lemlandsvägen i Jomala ha framfört sitt fordon i 97km/h på tillåten 70-väg.

På lördagsmorgonen delgavs en personbilsförare böter för äventyrande av trafiksäkerheten då denne på Hammarlandsvägen i Hammarland framförde sitt fordon i 95 km/h på tillåten 70-väg.

Polisen har under lördagen närvarat vid publika evenemang såsom folkrace i Vessingsboda, samt broinvigning i Bomarsund.

I Godby, Finström, inträffade under lördag eftermiddag en trafikolycka där en personbil kört av vägen. Polisen utreder ärendet som äventyrande av trafiksäkerheten.

Under natten till söndag blev en person i Mariehamn gripen på basen av polislagen då denne p.g.a hög berusningsgrad inte var förmögen att ta vara på sig själv.

Under söndagsmorgonen höll polisen alkotest i Söderby, Lemland, där omkring 150 fordonsförare fick blåsa i polisens alkometer. Samtliga konstaterades nyktra.

En personbilsförare delgavs under söndagen böter samt ett 10 dagars körförbud p.g.a. äventyrande av trafiksäkerheten. Detta efter att på Getavägen i Finström ha framfört sitt fordon i 126 km/h på tillåten 90-väg.

Under natten till måndag höll polisen alkotest vid Lemströms kanal. 50 fordonsförare fick blåsa i polisens alkometer och samtliga förare var nyktra.

Under helgen bötfälldes också fjorton trafikanter för olika trafikförseelser. Det var frågan om sex fall av för hög körhastighet, fyra fall av användande av mobiltelefon som förare, två fall av framförande av obesiktigat fordon samt två fall av framförande av fordon med för dåliga däck.
 

Nyheter Trafik Åland Ålands polismyndighet Övervakning och larmverksamhet