Lugnare fortsättning på helgen

Utgivningsdatum 15.5.2022 14.55
Nyhet

Natten till lördag var en lugn natt för polisen. En person greps på polislagen och trafikövervakning har genomförts.

En överförfriskad person greps under de tidiga morgontimmarna. Personen hade lagt sig ned på trottoaren för att vila, bedömdes oförmögen att ta vara på sig själv, och greps på basis av polislagen.

Trafikövervakning har utförts och en handfull anmärkningar har delats ut för mindre förseelser.
 

I övrigt var det en mycket lugn lördag natt.

Nyheter Ålands polismyndighet