Många olika trafikkontroller

Utgivningsdatum 24.11.2019 6.20
Nyhet

Polisen har haft en lugn helgnatt bland många glada julfestfirande och andra påstrukna som insupit stämningen. Polispatruller som varit på plats i krogmiljöerna har inte noterat några oegentligheter som renderat i brottsanmälningar eller gripanden. En gäst som inte förstod å säj´åt avvisades av polispatrull från krogområdet. I övrigt bara skötsamt folk.

Sex olika kontroller för att granska nykterheten i trafiken har upprättats under natten utan att påträffa någon med alkohol i utandningsluften. Däremot har smärre fordonsbrister noterats och påpekats. En förare hade icke fungerade belysning baktill och delgavs en ordningsbot om 70 Euro, misstänkt fordonsförseelse. I Godby centrum övervakades trafiken och där delgavs ordningsbot om 100 Euro då en förare använde mobiltelefon genom att hålla den i handen vid körning. 12 dagsböter delgavs där en förare som inte iakttog stopplikten. I Mariehamn framfördes ett fordon utan att ett barn använde bilbältet. Den ansvarige föraren delgavs en ordningsbot om 70 Euro. I liknande fall där förmyndaren inte är förare delges t.ex. en förälder i fordonet böterna istället.

Polisen kallades till en lägenhetsadress i Jomala där högljudd efterfest pågick utan respekt för grannars skönhetssömn. Den vars hemfrid stördes hade föredömligt själv försökt tysta ned skränandet utan att lyckas, och ringde därefter ordningsmakten. Ett försonligt samtal räckte mellan polispatrull och lägenhetsinnehavare.

Detta som en del av polisens göranden från lördagsnatten.

Ni som ännu inte hamnat i ”blåskontroll” och stött på den senaste modellen av alkometare där man blåser mot en blå kopp; liksom man blåser ut ett ljus, med samma styrka och avstånd blåser man mot denna blåa kopp. Ett positivt eller negativt resultat visas därefter åt utförande polisman. Polisen använder dessa i allt större utsträckning och vi instruerar er vid tillfälle.

Nyheter Nyheter Press meddelande importerat från gamla sidor sv Ålands polismyndighet