Misshandel och olaga hot i helgen

Utgivningsdatum 3.10.2023 10.20
Nyhet

I Mariehamn inkom till polisen en anmälan om en pågående misshandel. Polisen vidtog åtgärder och har gripit en misstänkt person i ärendet och utreder händelsen. Från Jomala anmäldes till polisen att en person hotat några personer utomhus. Polisen polisen rykte ut och en person som varit gripen är nu misstänkt för olaga hot. Polisen utreder ärendet vidare.

Polisen har i helgen övervakat bl.a. allmän ordning och säkerhet samt trafiken. Nedan ett litet axplock av polisens uppdrag i helgen. 

Vid trafikövervakningen har polisen delgivit böter för trafikbrott i följande kommuner:

- Jomala, 6 böter

- Finström, 4 böter

- Mariehamn, 3 böter

- Lemland, 2 böter

Det är höst och det börjar bli tidigt mörkt ute. Polisen uppmanar trafikanter på väg att se över fordonens utrustningen bl.a. att lyktorna på fordonen är i skick. 

En  person greps i Marieham i helgen enligt polislagen för störande av andras hemfrid i ett flervåningshus. Vid frihetsberövandet framkom misstanke om straffbart bruk av narkotika. Polisen utreder ärendet.  

 

 

 

 

Nyheter Åland Ålands polismyndighet Övervakning och larmverksamhet