Misshandel och skadegörelse i helgen.

Utgivningsdatum 8.1.2023 14.00
Nyhet

Anmäldes till polisen att en person blivit misshandlad i Mariehamn. Polisen har gripit en person misstänkt för gärningen och polisen utreder ärendet. I Mariehamn anmäldes även skadegörelse på ett lägenhus genom att någon skadat dörrar till fastigheten. Polisen utreder händelsen.

Polisen har övervakat allmän ordning och säkerhet samt trafiken i helgen. 

Helgen har varit relativt lugn för polisen. 

Bla. följande böter har delgivits  efter trafikövervakning:

Trafikförseelse/ Förare framförde motorfordon med sommardäck. 

Trafikförseelse/ Förare som framförde  motorfordon som inte besiktast enligt bestänmmelserna.

Trafikförseelse/ Framförde som ägare motorfordon vars däck var i strid med bestämmelserna.

Olovlig körning/ framförde under körförbudet motordrivet fordon på väg.

Trafikförseelse/ Överskred den med trafikmärke begränsade körhastigheten 50km/h. Överskridningen  16-20h/h.

Trafikförseelse/ Framförande av motorfordonfordon utanför körbanan utan tvingande särskilt skäl. 

Trafikförseelse/ Framförde motorfordon som ej besiktats enligt trafikbestämmelserna. Gärningen av ringa grad. 

 

En person greps av polisen i Mariehamn enligt polislagen för att skydda hen. Personen var kraftigt berusad och sov utomhus i kölden i snöovädret. 

Två kollissioner med motorfordon och rådjur har anmälts till polisen i helgen. Kollissionerna ägde rum i Jomala och Lemland.

 

Brott och utredning Mariehamn Nyheter Trafik Åland Ålands polismyndighet Övervakning och larmverksamhet