Misstänkt rattfylleri och bötesskrivning för olika trafikförseelser

Utgivningsdatum 1.4.2022 8.47
Nyhet

De senaste dygnen har polisen främst utfört trafikövervakning och vidtagit åtgärder i samband med detta.

Natten mellan onsdag och torsdag utförde polisen bl.a. följande åtgärder:

I Jomala framfördes ett fordon i en hastighet av 70 km/h, där den högsta tillåtna hastigheten är 50 km/h. Föraren delgavs böter för trafikförseelse.

I Mariehamn delgavs en fordonsförare böter för äventyrande av trafiksäkerheten, då fordonet ansågs vara odugligt att framföras i trafik till följd av brister i konstruktion och skick. Fordonets registerskylt avlägsnades.

I Jomala påträffades ett obesiktat fordon i trafik. Fordonets registerskyltar avlägsnades, och föraren delgavs böter för trafikförseelse.

I Mariehamn stannades ett fordon för kontroll. Föraren blåste negativt i polisens alkometer, men ett narkotikasnabbtest visade positivt på bruk av narkotika. Polisen genomsökte fordonet, och påträffade en mindre mängd misstänkt narkotika. Föraren misstänks för rattfylleri och två fall av straffbart bruk av narkotika, och delgavs ett interimistiskt körförbud. Polisen utreder.

I Mariehamn påträffades en efterlyst person. Polisen vidtog de åtgärder som efterlysningen stadgade.

Torsdagen förlöpte lugnt.

En kraftigt berusad person kördes hem av polisen under natten till torsdagen.

Polisen har ännu den inkommande helgen intensifierad hastighetsövervakning.

Nyheter Nyheter sv Ålands polismyndighet