Möteskallelse 1-2021 Styrelsen för Ålands polismyndighet 30.03.2021

Utgivningsdatum 14.4.2021 11.03
Nyhet

Möteskallelse 1-2021 Styrelsen för Ålands polismyndighet 30.03.2021

Datum

Tisdagen 30.03 kl. 09.00-12.00

Plats

Självstyrelsegården, mötesrum meddelas närmare

1 Sammankallande och beslutförenhet, val av protokolljusterare


2 Protokoll, beslut om att justerar omedelbart efter möte


3 Föredragningslistans godkännande, framkomna övriga ärenden


4 Polismästaren informerar

 • Myndighetens årsberättelse
 • Myndighetens strategiarbete
 • Myndighetens verksamhetsplan
 • Myndighetens arbetsskyddsplan
 • Covid-19
 • Sommarens utmaningar
 • Tilläggsbudget och budgetramar
 • Utvecklingsplaner för myndigheten


5 Omvandling av tjänster

 • Enhetschef för alarmcentralen
 • IKT-koordinator


6 Information om Alarmcentralen

 • Ålarm

7 Polishusbygget

 • Situationsrapport


8 Lagstiftning, föreskrifter och anvisningar

 • Utlåtande om alkohollagen (inlämnat 16.2.2021)


9 Övriga ärenden

 • Infrastrukturavdelningens presentation
 • KSTs socialjours presentation
 • Polisföreningens arbetsskyddsärende: Arbetsskyddsärende, andra unika igenkänningstecken än namnskylt i fortsättningen tillåtna på polisens uniformer


10 Nästa möte


11 Mötets avslutande

Offentlig kungörelse Ålands polismyndighet