Obesiktade fordon, misshandel och stöld

Utgivningsdatum 21.12.2022 11.16
Nyhet

Senaste dygnens uppdrag har bestått av trafikövervakning där obesiktade fordon påträffats i trafik, fordon framförts med överhastighet och fordonsförare som underlät att iaktta väjningsplikt. I samband med några uppdrag konstaterades att våld hade förekommit på platsen vilket resulterade i registrerade anmälningar. En stöld anmäldes från en affär och misstänkta greps av polisen.

Under kvällen och natten den 19-20.12 har två obesiktade fordon påträffats i trafik, ett i Jomala och ett i Mariehamn. Fordonens registerskyltar har avlägsnats och förarna delgavs böter för trafikförseelse. I Jomala underlät en förare att iaktta väjningsplikt i en korsning var det är obligatoriskt att stanna. Stopplikten inkluderar att fordonsförare både skall stanna sitt fordon och sedan väja för trafik på korsande väg. Föraren delgavs böter för äventyrande av trafiksäkerheten. 


I Mariehamn delgavs en fordonsförare böter för trafikförseelse efter att ha använt mobiltelefon på ett lagstridigt sätt. En annan person greps på basen av polislagen från en bostad för att skydda hemfriden. Baserat på händelser som inträffat mellan de bosatta på adressen tidigare under kvällen har polisen upprättat en anmälan gällande misstänkt lindrig misshandel. Polisen utreder ärendet vidare.

 

Under dagen den 20.12 påträffade polisen i samband med övervakning ett fordon i trafik på allmän väg trots att besiktningen inte utförts inom utsatt tid. Detta resulterade delgivna böter. Vidare anmäldes om stöld av elektronik från en affär. Misstänkta påträffades och greps. Ärendet utreds vidare.

 

Under kvälls och nattskiftet mellan den 20-21.12 påträffades en förare som framförde en personbil i en hastighet av 49 km/h, där den högsta tillåtna hastigheten är 30 km/h. Föraren delgavs böter för trafikförseelse. I samband med ett uppdrag till en privat bostad framkom uppgifter om våld riktat mot flera personer. Misstänkte greps på platsen och brottsanmälningar har upprättats. Polisen utreder ärendena vidare.
 

Nyheter Åland Ålands polismyndighet Övervakning och larmverksamhet