Ordningsstörningar och bruksstöld av bil

22.2.2021 10.17
Nyhet

Ordningsstörningar och bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel.

Söndagnatten sysselsattes polisen med en del ordningsstörningar, störande beteende i hemmet och olika kontrolluppdrag. Flertalet anmälningar togs emot om ägg- och snöbollskastning mot bilar i södra Mariehamn. Patrullerna åkte till platsen upprepade gånger och eftersök gjordes både med bil och till fots i terrängen, men de misstänkte påträffades inte. Ingen brottsanmälan har skrivits för tillfället eftersom det inte konstaterats att någon bil fått skador. Föräldrarna kan dock alltid ta upp ämnet till diskussion hemma och påminna om ordningsreglerna som gäller på stan och på allmänna platser. I norra delen av Mariehamn sköts nyårsraketer men inga misstänkta påträffades där heller.

Strax innan kl. 5.00 på måndagmorgonen togs emot en anmälan om brukstöld av en Volvo V50 på Öhbergsvägen i Mariehamn .Bilen påträffades efter kort eftersök på Ringvägen, men den misstänkte hade hunnit vidare. Om allmänheten har information och tips som kan ha ett göra med en brukstöld eller eventuellt rattfylleri tidigt på morgonen i Mariehamn,  tas de gärna emot på  [email protected] eller per telefon 0408479550.

Nyheter sv Ålands polismyndighet
allmän ordning
brottmål
Ålands polismyndighet