Ordningsstörningar och trafikövervakning

29.5.2021 11.54
Nyhet

Fredagen den 28.5 innehöll polisens arbetspass bl.a. ordningsstörningar och trafikövervakning vid daghem.

I Mariehamn framfördes ett fordon i en hastighet av 49 km/h där den högsta tillåtna hastigheten är 30 km/h. Föraren delgavs böter misstänkt för trafikförseelse.

Ett obesiktat fordon påträffades i trafik i Jomala. Fordonets registerskyltar avlägsnades.

Polisen övervakade trafiken vid daghem under dagen. Glädjande nog krävdes inga åtgärder då samtliga förare körde enligt tillåten hastighetsbegränsning.

En person greps på basen av polislagen i Mariehamn efter att ha uppträtt störande i berusat tillstånd.

Anmäldes om en person som ryckte i en bostadsfastighets dörrar i Mariehamn under eftermiddagen. På plats framkom information att personen även tillgripit ett fordon men avbrutit detta då denne blivit påkommen. Polisen påträffade personen i närområdet, och i samband med gripandet gjorde personen motstånd. Personen var även berusad och saknar körrätt. Personen misstänks för bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel, grovt rattfylleri, hindrande av tjänsteman, straffbart bruk av narkotika och olovlig körning. Polisen utreder.
 

Nyheter Nyheter sv Ålands polismyndighet
brottsbekämpning
ordning
trafikbeteende
Ålands polismyndighet