Ordningsuppdrag, trafikolyckor och narkotikabrott

Utgivningsdatum 18.5.2023 20.23
Nyhet

Under natten till torsdag och under torsdag dag har polisen bland annat gripit en person på basen av polislagen, bistått med avvisande av aggressiv person från färja, uppdagat ett misstänkt narkotikabrott, delat ut böter och bistått och utrett i samband med trafikolyckor.

Nattpass 17-18.5

Inkom under kvällen anmälan om bråk i ett bostadshus i Mariehamn. På platsen konstaterades det ej inträffat något brott, bråket hade varit verbalt. En person befann sig på adressen och hade druckit alkohol, personen hade sedermera blivit aggressiv mot andra personer på adressen och vägrade avlägsna sig, varför personen greps på basis av polislagen för att skydda hemfriden.

Polisen bistod under morgonen med att avvisa en aggressiv person från färja. Avvisandet skedde i samband med anlöp till Mariehamn.

 

Dagspass 18.5

På LV 4 i Finström delgav polisen böter till en personbilsförare då denne körde 110 km/h på 90-väg. Brottet rubriceras som trafikförseelse.


På Styrmansgatan i Mariehamn delgav polisen böter till en personbilsförare då denne körde 45 km/h på 30-väg. Brottet rubriceras som trafikförseelse.


I samband med trafikkontroll på LV 4 i Finström uppdagades en förare som framförde sitt fordon under inverkan av narkotika. När fordonet granskades hittades narkotiska preparat vilket i sin tur föranledde en husrannsakan i den misstänktes bostad och även där hittades misstänkt narkotika. Den misstänkte delgavs körförbud så som misstänkt för rattfylleri och delgavs misstanke om narkotikabrott. Polisen utreder ärendet vidare.


Under dagen har två trafikolyckor skett. I Godby, Finström, skedde en singelolycka varpå en person fördes till sjukhus. Polisen utreder.


I Möckelö, Jomala, skedde en kollision mellan två personbilar i samband med att ett fordon var i rondell och det andra körde in i rondellen. Polisen utreder.