Osurrat i trafiken

25.2.2021 19.27
Nyhet

Under senaste dygn har polisen patrullerat bl.a. på norra Åland och utfört bl.a. övervakning av hur last surrats. I övrigt ett lugnt dygn.

Under torsdagsförmiddagen anmäldes det till polisen att en lastbil tappat ut en större mängd flytande betong på Ålandsvägen. Patrull på platsen konstaterade att det rörde sig om muddringsmassa, lera, som fallit ner på körbanan. Vägen stängdes av och hölls stängd under tiden som leran röjdes bort. Polisen utreder orsaken till varför lastbilen tappat sin last ner på körbanan. 

Böter delgavs under dagen till en annan fordonsförare som underlåtit att surra sin last som funnits på släpvagn.

Utöver detta deltog patrullerna i intern skolning om säkerhetsrutiner. 
 

Nyheter sv Ålands polismyndighet
Ålands polismyndighet