Ouppmärksamhet i trafiken samt snatteri

4.3.2021 10.07
Nyhet

Polisen har det senaste dygnet varit sysselsatt bl.a. med trafikövervakning samt uppklarande av ett misstänkt snatteri.

Under onsdagen den 3 mars har i Mariehamn tre fordonsförare delgivits böter misstänkta för trafikförseelse efter att ha använt mobiltelefon under framförandet. Polisen fäster denna och två inkommande veckor särskild uppmärksamhet på övervakning gällande användandet av mobiltelefoner samt övriga faktorer som negativt kan påverka trafikanternas uppmärksamhet i trafiken.

Två fordonsförare har också delgivits böter misstänkta för trafikförseelse efter att ha framfört fordonskombinationer där lasten inte varit surrad och markerad på respektive släpvagn.

I Mariehamn framfördes ett fordon i en hastighet om 59 km/h, där den högsta tillåtna hastigheten är 30 km/h. Föraren delgavs böter misstänkt för äventyrande av trafiksäkerheten. I Hammarland framfördes ett fordon i en hastighet om 101 km/h, där den högsta tillåtna hastigheten är 70 km/h. Föraren delgavs böter misstänkt för äventyrande av trafiksäkerheten, samt ett körförbud som varar i tio dagar.

En livsmedelsaffär i Mariehamn anmälde under dagen att personal ertappat en person som inte ämnade betala för sina varor. Personen kommer att delges böter misstänkt för snatteri.
 

Nyheter Nyheter sv Ålands polismyndighet
trafik
Ålands polismyndighet