Överförfriskad ledsagades hem

Utgivningsdatum 17.5.2023 19.11
Nyhet

Polisen har uppdragsmässigt haft ett lugnt dygn. Bland annat har hastighetsövervakning förrättats på flera olika ställen och följande kan rapporteras.

En fordonsförare delgavs på tisdagskvällen en ordningsbot för överhastighet efter att ha framfört sitt fordon i 66 km/h på tillåten 50-väg. Gärningen skedde på Nya Godbyvägen Mariehamn.

Under natten inkom anmälan om en berusad person i Jomala som låg på vägen. Personen påträffades, kraftigt berusad, och det visade sig att personen bodde i närheten. Polisen bistod med balans till personen som ledsagades in i sin bostad där en annan inneboende tog över tillsynen.

På onsdagen delgavs i Eckerö bötesföreläggande till en förare som underlät att iaktta trafikmärket obligatoriskt att stanna. I Eckerö delgavs också bötesföreläggande till en förare som körde 95 km/h på tillåten 70-väg. 
På landsväg 3 i Lumparland delgavs en förare bötesföreläggande för att ha kört 94 km/h på 70-väg. 
 

Nyheter Polisens förebyggande arbete Trafik Åland Ålands polismyndighet Övervakning och larmverksamhet