Överhastigheter och kollisioner

29.10.2021 12.33
Nyhet

Under torsdagen inträffade två kollisioner och polisen utförde trafikövervakning.

I Finström framfördes en personbil i en hastighet av 124 km/h, där den högsta tillåtna hastigheten är 90 km/h. Föraren delgavs böter, samt ett körförbud som varar i tio dagar.

På Nya Godbyvägen i Jomala inträffade en trafikolycka under eftermiddagen, där två fordon var inblandade. Under räddningsarbetet stängdes Nya Godbyvägen av och trafiken dirigerades om. En person fördes med ambulans till sjukhuset för observation. En person misstänks för äventyrande av trafiksäkerheten, polisen utreder orsaken till olyckan.

I Jomala framfördes ett fordon i en hastighet av 73 km/h, där den högsta tillåtna hastigheten är 50 km/h. Föraren delgavs böter.

I Mariehamn kolliderade två personbilar i en rondell. En av förarna misstänks för äventyrande av trafiksäkerheten, då denne bröt mot trafikmärke som anger väjningsplikt. Ingen person skadades i kollisionen, fordonen fick materiella skador.

En trafikkontroll upprättades under förmiddagen i Godby. Samtliga förare följde trafikreglerna, och inga åtgärder krävdes från polisen.

Nyheter Nyheter sv Ålands polismyndighet
trafikbrott
trafikolyckor
trafikövervakning
Ålands polismyndighet