Överhastigheter och rådjur

15.10.2021 15.49
Nyhet

Förutom hastighetsövervakning har patrullerna hunnit de senaste dygnen med arbetsplatsskolning och övervakning i glesbygden.

På onsdagsförmiddagen delgavs två bilförare ordningsbotsföreläggande på 70 euro, då de underlåtit att använda bilbälte under färden. Ena fallet hände i Jomala och den andre i Lemland. 


En bilförare som körde 73 km/h i Jomala på Dalkarbyvägen delgavs böter på onsdagseftermiddagen. På vägsträckan råder det 50 km/h hastighetsbegränsning, så överträdelsen var 23 km/h. 


Även på Getavägen gick det för fort på onsdagen. 170 euro ordningsbotsföreläggande delgavs föraren som körde 65 km/ h på väg var hastighetsbegränsningen var 50 km/h. 


På torsdagskvällen körde en förare 109 km/h på 90 väg på Hammarlandsvägen i Jomala och denne delgavs en ordningsbotsföreläggande på 200 euro.


För fort gick det också på Godbyvägen i Mariehamn, där föraren körde på torsdagskvällen 82 km/h trots att det råder 50 km/h hastighetsbegränsning. Förutom böter delgavs föraren körförbud. 


Sedan onsdagsmorgonen har 7 st kollisioner med rådjur rapporterats till polisen. Kollisionerna har skett runt om på Åland. Tidpunkterna har varit vid skymning, endera på morgonen eller på kvällen. 
 

Polisens förebyggande arbete Trafik sv Ålands polismyndighet
Ålands polismyndighet